×

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری با طراحان چهره (پرتره)

دعوت به همکاری با طراحان چهره (پرتره) ، وب سایت فیس میس از طرحان چهره (پرتره ) که در زمینه طراحی کاریکاتور ، سیاه قلم ، آبرنگ ، مداد رنگی ، رنگ روغن و … دعوت به همکاری به عمل مینماید ، درصورت علاقه به همکاری از طریق ایمیل زیر بیوگرافی و نمونه کارهای خودتون را برای ما ارسال کنید .

Reza.ezoji65@gmail.com

تشکر